Totaal volgens punte stelsel:

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Totaal op vrae:

Op hoeveel dae siekteverlof is ek geregtig indien ek vyf dae ʼn week werk?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Is ek op oortydbetaling geregtig?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Kan my werkgewer my salaris weerhou as ek nie my kennistydperk werk nie?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Kan my werkgewer my dagvaar as ek nie my kennistydperk werk nie?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

In watter van die volgende gevalle is ʼn onmiddellike afdanking moontlik?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Watter gelde kan my werkgewer sonder my toestemming van my salaris aftrek?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Vrouens in SA is op vier maande kraamverlof geregtig. Moet my werkgewer my salaris betaal indien ek met kraamverlof is?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

As ek my bedanking terugtrek, moet my werkgewer dit aanvaar?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Wat kan Lukas in hierdie geval doen?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Wat is my regte as dit kom by verlof?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Wat is Francois se regte?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Wat is Pieter se regte in hierdie scenario?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Het Patricia enige regte in die bogenoemde scenario?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd

Wat is Kobus se regte?

0 %
Reg
0 %
Verkeerd