Totaal volgens punte stelsel:

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Totaal op vrae:

Op hoeveel dae siekteverlof is ek geregtig indien ek vyf dae ʼn week werk?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Is ek op oortydbetaling geregtig?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Kan my werkgewer my salaris weerhou as ek nie my kennistydperk werk nie?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Kan my werkgewer my dagvaar as ek nie my kennistydperk werk nie?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

In watter van die volgende gevalle is ʼn onmiddellike afdanking moontlik?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Watter gelde kan my werkgewer sonder my toestemming van my salaris aftrek?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Vrouens in SA is op vier maande kraamverlof geregtig. Moet my werkgewer my salaris betaal indien ek met kraamverlof is?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

As ek my bedanking terugtrek, moet my werkgewer dit aanvaar?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Wat kan Lukas in hierdie geval doen?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Wat is my regte as dit kom by verlof?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Wat is Francois se regte?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Wat is Pieter se regte in hierdie scenario?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Het Patricia enige regte in die bogenoemde scenario?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %

Wat is Kobus se regte?

Reg
0 %
Verkeerd
0 %