Bepalings en voorwaardes: Jong Yster 2024

#JongYster van 2024

Solidariteit se aanbod vir studente

Solidariteit wil deur die #JongYster erkenning gee aan ’n student wat talent, ywer, passie en toewyding gedurende hul studie toon. ʼn #JongYster is oplossingsgedrewe, staan nie terug vir ʼn uitdaging nie en is gemotiveerd om te leer. Hy of sy neem die voortou in situasies met toewyding, eerbaarheid en ywer.

 1. Nomineer ʼn Sol-Tech-student vir die #JongYster-kompetisie en gee aan hierdie talentvolle studente die erkenning wat hulle toekom.
 2. Nominasies is gratis.
 3. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes. Die kompetisie duur vanaf 20 Mei 2024 tot 15 Julie 2024 wanneer die wenners aangekondig word.
 4. Nominasies vind plaas via ʼn elektroniese webtuiste. Kandidate kan hulself nomineer, ʼn medestudent kan hulle nomineer of ʼn lektor kan hulle nomineer.
 • Slegs studente wat reeds hul teorie, generiese sweis en algemene handvaardigheidstoetse voltooi het mag genomineer word.
 • Slegs studente wat al langer as 10 maande op kampus is en nog nie promoveer nie, mag deelneem.
 1. Elke deelnemer moet aan die volle proses deelneem om vir die prys in aanmerking te kom:
 • Word tussen 27 Mei en 10 Junie 2024 genomineer.
 • Aanvaar sy of haar nominasie tussen 27 Mei en 17 Junie.
 • Mini-onderhoud tydens nominasieproses. ʼn Tyd sal deur ʼn Solidariteit-personeellid vasgestel word.
 • Ambagresies wat op 27 Junie 2024 plaasvind.
 • Onderhoude op 9 Julie.
 • Moet teenwoordig wees by 15 Julie se aankondiging van die top-3.
 1. Vanuit die nominasies sal ʼn top-10 verkies word, gebaseer op ʼn gemiddelde punt van hul teorie, handvaardigheid en generiese sweis uitslae, hul klasdeelname, en punte wat aan hulle toegestaan is by die ambagresies. Die diskresie om ʼn top-10 te verkies berus uitsluitlik op Solidariteit se gesonde oordeel.
 2. Daar sal ook na die volgende punteskaal gekyk word om ʼn top-10 vir 2024 se #JongYster-toekenning vas te stel:

 

PUNTETOEKENNING

Item (beskrywing)

Puntetoekenning

Teorie, sweis, handvaardigheid gemiddeld van die drie

/30

Klasdeelname

/10

Ambagstoetse

/50

Algemene deelname en gees

/10

SUBTOTAAL

/100

SLEGS VIR TOP-10

#JouYster-onderhoude

/50

GROOTTOTAAL

/150

 

 1. Die beslissing oor die wenners is finaal en is nie onderhandelbaar nie.
 2. Die wenners sal op al Solidariteit se sosialemediaplatforms bekend gemaak word sowel as op 15 Julie tydens Sol-Tech se Maandag-opening.
 3. Geen pryse kan oorgedra, omgeruil of uitgeruil word nie.
 4. Die wenners stem in om hulle samewerking te gee en aan al die organisasie se openbare of mediageleenthede wat met die kompetisie verband hou, deel te neem. Hulle stem ook in dat hul besonderhede op die organisasie se webwerwe mag verskyn en dat hulle die dienste sonder enige betaling sal adverteer en bevorder.
 5. Alle inskrywings word die eiendom van Solidariteit en sal in ’n databasis opgeneem word, maar die inligting sal vertroulik hanteer word en slegs vir Solidariteit se eie gebruik wees.
 6. Deelname aan hierdie kompetisie veronderstel toestemming om deur Solidariteit gekontak te word.
 7. Alle deelnemers vrywaar die Solidariteit Beweging, sowel as die borge en agentskappe wat by hierdie promosie betrokke is, van enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat die deelnemer mag hê of opdoen deur deelname aan die kompetisie en/of die benutting van die prys.
 8. Solidariteit en sy vennote is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ʼn inskrywing nie suksesvol ingedien word nie. Solidariteit aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur is nie bewys van ontvangs nie. ʼn Inskrywer/nominant moet self ontvangs van sy of haar inskrywing bevestig.