Solidariteit streef voortdurend daarna om nuwe maniere te vind om Afrikaanse jong mense te help en hulle vir die uitdagings van die toekoms toe te rus. Ons erken dat die huidige arbeidsmark baie uitdagings vir ons jong mense inhou wat dit ook vir hulle moeilik maak om besluite oor hul loopbane te neem.

Die meeste van ons lede beskik nie oor die finansiële middele om professionele loopbaanadvies te bekom nie, maar ons weet ook waar daar ʼn uitdaging is, is daar ʼn geleentheid. Daarom het Solidariteit Jeug die Loopbaankompas-projek van stapel gestuur. Die Loopbaankompas bestaan uit twee dele. Die eerste deel is ʼn Belangstellingsbepaler-vraelys wat deur ʼn professor verbonde aan die NWU ontwikkel is en wat jong mense help om hul belangstellings te bepaal. Dit word as ʼn gratis diens aangebied. Die Belangstellingsbepaler is deur ʼn groep van omtrent 34 000 leerders in Suid-Afrika voltooi om te bevestig of dit met loopbaanontwikkelingsteorië ooreenstem, en die terugvoer wat ontvang is, is baie positief. ʼn Gemiddeld van ongeveer 200 lede van Solidariteit voltooi die Belangstellingsbepaler per maand.

Die tweede deel van die Loopbaankompas-projek behels die vestiging van ʼn netwerk van loopbaanvoorligters na wie ons jong mense kan verwys om te bepaal of hulle werklik aangelê is om in die rigting waarin hul belangstelling lê, te studeer. Ons wil u versoek om by hierdie diens aan die jeug betrokke te raak. Die gedagte is om ʼn “netwerk” van professionele loopbaanvoorligters te vestig na wie ons lede van Solidariteit Jeug kan verwys om hierdie loopbaanhulp te bekom. Indien u, u weg oopsien om by hierdie deel van die Loopbaankompas-projek betrokke te raak, wil ons vriendelik versoek dat u fooi vir die diens nie meer as R2 500 sal wees nie.

Verder wil ons u amptelik deel maak van ons uitgebreide netwerk van beroepsvoorligters, en daarom versoek ons dat u ʼn lid van Solidariteit word. Solidariteit het die eerste Afrikaanse aanlyn bymekaarkomplek geloods om ʼn digitale ruimte vir ons gemeenskap te skep waar Solidariteit-lede maklik en vinnig toegang tot waardevolle inligting en dienste kan kry. Al ons netwerke en vennote word op Solidariteit gelys en ons wil die netwerk van loopbaanvoorligters ook daarby insluit. Indien u, u weg oopsien om by hierdie projek betrokke te raak sal u dan as ʼn beroepsvoorligter op ons platform gelys word. Hierdie netwerk is waar jong mense die hulpbronne, ondersteuning en leiding kry wat hulle benodig om hul doelwitte te bereik en hul drome te verwesenlik en waar die meesters in ons gemeenskap hul roeping kan uitleef in die wete dat hulle ʼn nalatenskap vir hul gemeenskap skep.

Solidariteit bied ook die funksie om organisasies aan mekaar te koppel, wat ons gemeenskapslede toelaat om in verbinding te wees met ander organisasies en hul lidmaatskapvoordele sodoende te benut. Deur ʼn lid te word en deel te wees van Solidariteit se netwerk van beroepsvoorligters, kry jy blootstelling en verwysings vanuit die gemeenskap op ons platform.

Indien u by hierdie saak betrokke wil raak, versoek ons dat u die onderstaande vorm voltooi. Ons sien daarna uit om jong mense saam met u op hul reis na die wêreld van werk te ondersteun

Beste potensiële Solidariteit-loopbaanvoorligter

Solidariteit het die eerste Afrikaanse aanlyn bymekaarkomplek bekendgestel om ʼn digitale ruimte vir ons gemeenskap te skep waar Solidariteit-lede maklik en vinnig toegang tot waardevolle inligting en dienste kan kry. Solidariteit wil graag ons mense bemagtig om vry, veilig en voorspoedig te werk en te leef.

Ons beskou die kennis waaroor jy beskik as noodsaaklik om ons jeug te bemagtig. Jy kan dus ʼn belangrike deel van Solidariteit se Skoliere-aanbod vorm en ons wil jou graag hierby insluit!

As jy deel van ons netwerk van loopbaanvoorligters vorm, gaan jou naam op ʼn lys op Solidariteit verskyn en sodoende jou kanse verbeter om ʼn verskil in die lewens van ons Afrikaanse jeug te maak.

Om een van Solidariteit se loopbaanvoorligters te wees, vereis dat jy as ʼn lid by Solidariteit aansluit. Daar word ook vereis dat Solidariteit-lede slegs R2 500 vir jou dienste betaal, en dit sluit die volgende in:

  • Ten minste een geakkrediteerde psigometriese toets wat aanleg bepaal
  • Ten minste een geakkrediteerde psigometriese toets wat persoonlikheid analiseer
  • Ten minste een konsultasie met die kliënt wat ʼn uur lank duur

 

Ons loopbaanvoorligters is die hart en siel van ons netwerk en een van die beginpunte om ʼn positiewe verskil in die lewens van ons jong mense te maak. Reageer op hierdie e-pos en ons sal jou help om die proses te begin!

Loopbaankompas – raak vandag nog betrokke
Lid Ja/Nee

Maximum file size: 102.4MB

0 of 500 max words
B&V