Eksklusiewe werkwinkel vir maatskaplike werkers!
Slegs plek vir 12 kursusgangers

Tema: Werkwinkel vir Rasionele Gedragsterapie (RBT):
ʼn Praktiese model vir kognitiewe gedragsterapie (CBT)

Spreker: Marna Steyn

VPO-punte: 12 (albei dae van opleiding moet bygewoon word)

Meer besonderhede oor die geleentheid:

DATUM:
TYD:

PLEK:

19 en 20 Junie 2024
08:00 – 16:30

Solidariteit Bellville,
Imperial Terraces, 2de vloer,
Tyger Waterfront,
Bellville,
7535

KOSTE:

RSVP:
R250 vir Solidariteit-lede
R1 000 vir nie-lede
Stuur bewys van betaling

Meer besonderhede oor die geleentheid:

DATUM:
19 en 20 Junie 2024
TYD:
08:00 – 16:30

PLEK:

Solidariteit Bellville,
Imperial Terraces, 2de vloer,
Tyger Waterfront,
Bellville,
7535

KOSTE:
R250 vir Solidariteit-lede
R1 000 vir nie-lede
RSVP:
Stuur bewys van betaling

Lid:
Nadat vorm voltooi is:

Stuur jou bewys van betaling na yvette@solidariteit.co.za om jou plek te bevestig.

Die vorm is tans gesluit.