Beste Solidariteit-ondersteuner

Soos ander organisasies verhoog Solidariteit se ondersteunerbydraes elke jaar en in ons geval met ingang 1 Mei. Solidariteit hou die verhoging vanjaar so laag as moontlik deur slegs ʼn 7%-verhoging in te stel.

Ons aanvaar ons ondersteuners se bydraes nie as vanselfsprekend nie. Ons besef ook dat mense onder ekonomiese druk is en dat lede uit liefde vir die saak vrywillig bydra om ʼn beter toekoms te help skep. Juis daarom is dit belangrik dat ons nie die bydraes verhoog van lede wat dit nie kan bekostig nie, of wat hul bydrae vir welke rede ook al nie wil verhoog nie. Indien jy van die 7%-verhoging vrygestel wil word, moet jy asseblief die vorm hieronder volledig voltooi sodat ons jou vrystelling kan verwerk.

Baie dankie vir jou volgehoue ondersteuning. Sonder jou ondersteuning kan ons nie veg en bou soos wat ons tans doen nie!

Ondersteunerbydraes
Checkboxes
Checkboxes